De globale stappen in het veranderingsproces

globale-stappen-in-het-veranderingsproces

Als partner begeleidt ST-Groep organisaties bij alle stappen in het veranderingsproces:

Fase belichten:

  • Diagnose van de organisatie
  • Probleembewustwording in de hele organisatie

Fase richten:

  • Visieontwikkeling
  • Visieverspreiding
  • Programmering van het veranderingsproces

Fase Inrichten

Fase verrichten

  • Implementeren van de nieuwe organisatie
  • Teamontwikkeling
  • Gedrag- en cultuurverandering

De aard van een organisatieveranderingsproces

aard-van-een-organisatieveranderingsprocesIntegrale organisatieverandering is veel meer dan alleen een inhoudelijk vraagstuk.
Het is ook een vraagstuk met een procesmatige kant. Om de organisatie daadwerkelijk in beweging te krijgen zullen medewerkers op alle niveaus moeten begrijpen en dus doorle-ven: het waarom, het wat en het hoe van de verandering. “Hoe ziet een team eruit en wat wordt er dan van mij (anders) verwacht in die nieuwe manier van werken? Doe ik het nu niet goed dan?” Dat zijn voorbeelden van vragen die zullen spelen.
Organisatieverandering is ook een vraagstuk met een politiek aspect. Er zullen belangen in het geding zijn, omdat herontwerpen van de organisatie raakt aan posities van men-sen. Het is de kunst om bij het veranderproces zorgvuldig vorm te geven en daarbij steeds voldoende aandacht te besteden aan de integrale aanpak en de procesmatige en politieke aspecten in iedere fase.  We noemen dit het Programmeren en Regisseren van het  veranderproces.