STeamontwikkelingsmeter

De ST-Groep heeft in samenwerking met Triaspect een teamontwikkelingsmeter ontwikkeld, om binnen organisaties zicht te krijgen op het complexe teamontwikkelingsproces. Door op een simpele manier antwoord te geven op een aantal stellingen, ontstaat hiermee een beeld van de status van de teamontwikkeling.

Hierbij wordt aandacht besteed aan de accenten:
  • vaktechnische zelfstandigheid van het team;
  • organisatorische zelfstandigheid van het team;
  • samenwerking binnen het team;
  • resultaatgerichtheid van het team.

Metingen vergelijken

Metingen kunnen plaatsvinden op het niveau van een individu, team, afdeling en organisatie. Ook kan door een herhaling van metingen de ontwikkeling in de loop van de tijd zichtbaar gemaakt worden. Op basis van de metingen kunnen teams aan de slag om hun eigen teamontwikkelingsplan op te stellen, zelf de voortgang ervan te bewaken en te leren van de ontwikkeling van andere teams. Natuurlijk zijn bedrijfsspecifieke aanpassingen van het instrument mogelijk.

Het instrument kent een stand-alone versie en een netwerkversie

Stuur door