Ronde tafel conferentie

Een ronde tafelconferentie is een manier om in grote groepen een effectieve dialoog te voeren. Op een uiterst effectieve wijze kan door de gehele groep gewerkt worden aan de gezamenlijke beeldvorming, oordeelsvorming en besluitvorming over diverse onderwerpen van een organisatievernieuwingsproces. Door de actieve participatie ontstaat niet alleen snelheid, maar ook partnership in termen van draagvlak en gedeelde verantwoordelijkheid voor de organisatievernieuwing.

Afhankelijk van de vraagstelling kan de ronde tafelconferentie gebruikt worden voor diverse onderwerpen. In zijn meest complete vorm wordt een reeks van conferenties in een korte periode georganiseerd die alle fases van het vernieuwingsproces omvatten. Naast deze complete reeks kunnen ook de afzonderlijke onderwerpen in een ronde tafelconferentie behandeld worden.

Bij een ronde tafel conferentie is het belangrijk dat er wordt gewerkt met maximale gemixte groepen en dat de dialoog centraal staat in plaats van discussie.

 
Bij vragen of belangstelling

Bij vragen of belangstelling vragen we u contact op te nemen via info@st-groep.nl