Quick Scan

In een Quick Scan wordt een grofkorrelige foto van de organisatie gemaakt over verschillende onderwerpen. Door de foto wordt inzicht verkregen in de uitgangssituatie van de organisatie, die als startpunt voor een veranderingsproces gezien kan worden. Ook kan de foto dienen als een evaluatie van een veranderingsproces, waar een doorstart of bijstelling gewenst is.

Door de uitgangssituatie te vergelijken met de gewenste situatie wordt de kloof in kaart gebracht die middels een veranderingsprogramma overbrugd kan worden. De onderwerpen waar naar gekeken wordt zijn bijvoorbeeld:

  • De huidige organisatievormgeving
  • De prestatie van de organisatie
  • Het verandervermogen en mogelijke blokkades
  • De organisatiestructuur
  • Het lopende veranderprogramma
  • De leiderschapstijl
  • De teamontwikkeling
  • Aangrijpingspunten voor verandering

Stuur door