Producten & diensten

Onze diensten bestaan uit: 

  • advies,
  • begeleiden van visie- & werkconferenties en large scale interventions,
  • begeleiding van werkgroepen en ontwerpgroepen,
  • teamontwikkelingsbijeenkomsten (uitvoerende teams, ondersteunende teams, managementteams, tijdelijke projectteams),
  • opleidingen (open en in company)
  • het verzorgen van lezingen, colleges en presentaties.

Daarnaast hebben wij boeken en instrumenten ontwikkeld om klanten te helpen om zo veel mogelijk zelf te doen. Deze laatste verdelen we onder in:

1. Meet- en ontwikkelinstrumenten
Bij dit type instrumenten staat de analyse en de meting centraal om op basis daarvan de gewenste ontwikkeling te “bepalen” via een onderbouwd plan van aanpak.

2. Belevings- en bewegingsinstrumenten
Deze instrumenten spelen meer in op de ervaring, het beleven, de actie,… om op die manier de gewenste ontwikkeling te “ondersteunen” via deelname, participatie, vertrouwen.