Scan organisatieverandering

Bij organisatieverandering geldt wel eens de uitspraak: “het venijn zit in de start”: (snelle) actie met onvoldoende analyse vooraf verkleint de kans op een succesvolle verandering aanzienlijk. Een grondige diagnose van de beginsituatie, de context en de condities bij verandering zorgt voor focus, gerichte actie en betere mogelijkheid tot coördinatie en evaluatie.

Volgende analyses helpen om het traject een voldoende gegrond inhoudelijk en veranderkundig fundament te geven:

  • Huidige organisatie-omgeving en kloofanalyse met gewenste prestatie en situatie
  • Visieontwikkeling en -verspreiding
  • Verandervermogen en mogelijke blokkades
  • Veranderbereidheid
  • Basiskeuzes en effectiviteit van het veranderprogramma
  • Aangrijpingspunten voor de gewenste organisatieverandering: structuur, systemen, gedrag en cultuur, (competenties van) mensen
  • Leiderschapsanalyse
Afhankelijk van de situatie en de wens kan een keuze worden gemaakt welke elementen vooral belicht dienen te worden. Gezien de hiervoor genoemde condities dynamisch zijn in een organisatie is het zinvol de diagnoses ook op latere momenten in het veranderingsproces (opnieuw) toe te passen.