Meet- en ontwikkelinstrumenten

Bij elke vorm van organisatieontwikkeling is een gedegen (bij-)sturing van belang. Daartoe is het wenselijk om een goede diagnose en monitoring te kunnen uitvoeren, zowel bij de aanvang als opvolging.

Bij de volgende onderwerpen van organiseren bieden we een instrumentarium dat ondersteunend werkt voor diagnose en (verdere) ontwikkeling.

 1. Meten en ontwikkelen van teams
  • voor uitvoerende teams (inclusief professionals / kenniswerkers)
  • voor managementteams (zowel middenkader als hoger management / MT)
 2. Scan organisatieverandering
 3. Meten van Kwaliteit van de arbeid / betrokkenheid
 4. Analyse structuur en organisatie-ontwerp
  • uitvoerende structuur
  • besturingsstructuur
 5. Analyse organisatiegedrag en -cultuur

Daarnaast beschikken we over talrijke kleinere meetinstrumenten, checklists, korte vragenlijsten,,…  met betrekking tot diverse deelaspecten van organiseren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan: vragenlijst werkdruk, quickscan werk van betekenis, analyse van het groepsproces (en energielekken daarin), diagnoses omtrent het verhogen van de teamzelfstandigheid, meetlijst verbetering van het teamoverleg, diagnose samenwerkingsvoordelen/-lekken,…

Al deze instrumenten kunnen gebruikt worden in de verschillende stadia van een organisatie-ontwikkelingsproces:

 • Eerste analyse of diagnose
 • Voortgangsbewaking / monitoring – met het oog op verdere ontwikkeling
 • Vaststellen van teamontwikkelingsplannen of teaminterventies
 • Aanpassing van veranderingsstrategieën of focusverschuivingen
 • Evaluatie van de bereikte resultaten van interventies in de organisatie
 • Terugkoppeling of feedback aan stakeholders

De meeste instrumenten zijn opgebouwd in een “algemeen toepasbare versie” die indien gewenst/nodig kan omgezet worden naar meer “bedrijfsspecifieke toepassingen”.