Veiligheid en vertrouwen

Het onderlinge vertrouwen is een belangrijke component van het teamklimaat. Wanneer dat ontbreekt of onvoldoende is, kan een gevoel van onveiligheid ontstaan die goede samenwerking en ontwikkeling belemmert. Vertrouwen en veiligheid is echter geen oorzaak maar een resultaat (van eerdere voorvallen / gebeurtenissen) en is daardoor niet rechtstreeks aan te pakken. Wel mogelijk is om via analyse van de belangrijkste bronnen van (on-)veiligheid de hefbomen in kaart te brengen om stelselmatig de veiligheid en het vertrouwen in te ontwikkelen.