Simulatie-spelen

Volgens sociotechnisch perspectief heeft de manier van organiseren een grote invloed op enerzijds de prestaties van het bedrijf en anderzijds de kwaliteit van werk. Onderstaande spelvormen geven op illustratieve doch realistische wijze een simulatie van deze invloed.

Papilan

Tijdens de activiteit ervaren deelnemers de voor- en nadelen van een ‘klassieke organisatie’ versus een proces/-op zelfsturing gerichte organisatie. Door de kenmerken van deze twee organisatievormen in te werken in de taken, krijgt men een beeld van de effecten van organiseren op het resultaat. De prestatie-eisen die het sterkst belicht worden zijn: productiviteit, doorlooptijd, leverbetrouwbaarheid en kwaliteit van het product.

Tzatziki

Deze simulatie operationaliseert het wetenschappelijk onderbouwde demand-control-model van Robert Karasek. Hierbij wordt de kwaliteit van werk bepaald door twee hoofdcomponenten: taakeisen en regelvermogen waardoor vier types van werk ontstaan. Tijdens de simulatie ervaren de deelnemers de kwaliteit van werk in dezelfde vier verschillende werkvormen die in Karasek’s model voorkomen. Ze voelen daarbij het effect dat de manier van organiseren heeft op hun eigen beleving tijdens het uitvoeren van de taken, bijvoorbeeld: verveling, frustratie, onvermogen, nutteloosheid,…  plezier, trots, uitdaging,… Daarnaast levert de simulatie ook inzicht in het verschil in resultaat die de verschillende organisatievormen teweeg brengen op het gebied van: productiviteit, doorlooptijd, volledigheid, kwaliteit, nauwkeurigheid, flexibiliteit en innovatievermogen.