Menu

Producten & Diensten

1. Meet- en ontwikkelinstrumenten
Bij dit type instrumenten staat de analyse en de meting centraal om op basis daarvan de gewenste ontwikkeling te “bepalen” via een onderbouwd plan van aanpak.

2. Belevings- en bewegingsinstrumenten
Deze instrumenten spelen meer in op de ervaring, het beleven, de actie,… om op die manier de gewenste ontwikkeling te “ondersteunen” via deelname, participatie, vertrouwen.