Teamwerken is teamleren?: Vormgeven en ontwikkelen van teams in het onderwijs

Teamwerken is teamleren?: Vormgeven en ontwikkelen van teams in het onderwijs

Hans Kommers, Marieke Dresen

 

Veel scholen worden geconfronteerd met veranderingen die vragen om verdergaande samenwerking tussen docenten. Het werken met (kern)teams als organisatievorm kan daaraan een belangrijke bijdrage leveren.

In dit boek worden inzichten en instrumenten aangereikt die kunnen helpen bij de zorgvuldige invoering van teamwerk en de verdere ontwikkeling van teamwerk en teamleden op scholen.

Deze publicatie is tot stand gekomen in samenwerking met het Ruud de Moor Centrum. Het boek is er niet meer in gedrukte vorm, maar is als PDF gratis te bestellen.

0.00 Inclusief btw