Loont het?: Beoordelen en belonen van zelfsturende teams

Loont het?: Beoordelen en belonen van zelfsturende teams

Auteurs:
L. Simonse, G. Scholtes en P. van Amelsvoort

ST-Groep, Vlijmen
ISBN 90 – 801385 – 2 – 5

 

Succesvolle toepassing van zelfsturende teams zal men vooral aantreffen in organisaties die het niet zien als een ‘teamconcept’, maar een ‘organisatieconcept’. In de sociotechniek wordt dan ook gesproken van integrale organisatievernieuwing met aandacht voor de ontwikkeling van een passende structuur, cultuur, competenties en systemen. Zo zal ook het onvoldoende aanpassen van de zogenaamde personele systemen of het HR-instrumentarium de gewenste individuele ontwikkeling en teamontwikkeling kunnen belemmeren.

In dit boek worden verschillende alternatieve beoordeling- en beloningssystemen beschreven. Er worden zes voorbeelden uit de praktijk in de vorm van interviews toegelicht. De verkregen ervaringen en inzichten kunnen een inspiratie en impuls zijn voor diegenen die bezig zijn met het ontwikkelen van een meer passend beoordeling- en beloningssysteem dat de gewenste professionalisering, zelfstandigheid, samenwerking en resultaatgerichtheid zal stimuleren.

 

 17,50 Inclusief btw