Het vergroten van de bestuurbaarheid van productie-organisaties

Het vergroten van de bestuurbaarheid van productie-organisaties

Auteur:
Pierre van Amelsvoort

ST-Groep, Vlijmen
ISBN 90 -386-0161-1

 

Bij veel organisaties die werken met zelfsturende teams wordt de besturingsstructuur helaas onvoldoende aangepast en blijft de traditionele staf-lijnorganisatie gehandhaafd. Hierdoor kan de gewenste organisatieontwikkeling behoorlijk ondermijnd worden. De moderne sociotechniek gaat dan ook uit van een integrale organisatievernieuwing.

In dit boek wordt een model en methode gepresenteerd voor het ontwerpen van een complete besturingsstructuur van een organisatie. Met name het vraagstuk van staf-lijn integratie wordt nader uitgewerkt. Ook de praktische toepassing van het model en de ontwerpmethode wordt beschreven.

 22,50 Inclusief btw

Uitverkocht