Na zijn studie Bedrijfskunde, waarin hij zich specialiseerde in de moderne sociotechniek, is hij een aantal jaren als programmamanager actief geweest met het herontwerpen en ontwikkelen van een Service Unit van een internationaal opererende organisatie. Thema’s als procesgericht werken, teamontwikkeling en het ontwerpen en gebruiken van integrale informatie(ERP)systemen, stonden in dit veranderingsproces centraal. De laatste jaren heeft hij zijn activiteiten binnen het werkterrein van de sociotechnische organisatievernieuwing uitgebreid. Zijn werkgebied betreft het begeleiden van integrale veranderingsprocessen in zowel industriële als dienstverlenende organisaties, waarbij zelfsturing centraal staat. In zijn werk als adviseur gaat specifieke aandacht uit naar de koppeling tussen de moderne sociotechniek en de ontwikkelingen op het gebied van ICT.
U kunt Pim bereiken op telefoonnummer 06-34590581.