ST-Groep, partners in organisatievernieuwing

Het is onze passie om te helpen bij het creëren van organisaties en werk van betekenis.

  • Een organisatie van betekenis heeft een waardevolle bijdrage aan de maatschappij, is doelmatig (efficiënt gebruik van middelen) en is vitaal (energiek en levensvatbaar op termijn)
  • Werk van betekenis is herkenbaar zinvol werk waarin mensen goed kunnen presteren doordat ze hun vakmanschap en kwaliteiten kunnen inzetten en doordat ze invloed (grip) hebben op hun werk en hun organisatie (zeggenschap) 

Moderne bedrijfskunde

Bij ons advieswerk baseren wij ons op moderne bedrijfskunde, met name de sociotechnische theorie, het systeemdenken en de veranderkunde. Begrippen als zelfsturing, teamwerk, resultaatgericht werken zijn sleutelbegrippen. Het creëren van een transparante organisatie met lokale regelruimte en een resultaatgerichte cultuur zien wij daarbij als cruciale voorwaarden. 

Verspreiders van praktijktheorie (kennisinstituut)

Wij delen graag onze praktijkervaringen. Nieuwe vragen van klanten zorgen voor nieuwe leerervaringen die weer leiden tot nieuwe praktijktheorie. De afgelopen jaren hebben wij dan ook diverse artikelen en boeken geschreven en als sprekers op vele congressen en lezingen praktische inzichten verspreid.
Als docenten zijn we betrokken bij verschillende universiteiten en Masteropleidingen (o.a. de Radboud Universiteit Nijmegen, de Universiteit van Leuven, Universiteit van Amsterdam (als gastdocent), Academie voor Management, UMIO/Maastricht University en SIOO. Naast advies en begeleiding is ST-Groep ook betrokken bij diverse onderzoeksprojecten.

Sinds 2001 heeft ST-Groep samengewerkt met Geert van Hootegemen de Katholieke Universiteit van Leuven om kennis en ervaring op het gebied van de Innovatieve ArbeidsOrganisatiein België te verspreiden. ST-Groep was onder andere betrokken bij het ontwikkelen van FlandersSynergie.