Onze visie op organiseren

                                                        

Nogal eens lopen organisaties vast als gevolg van het vergaand opknippen van het werk door specialisatie en door procedures en standaardisering die het regelvermogen van medewerkers beperken. Wij helpen onze klanten om te organiseren op een menselijke maat en het eigenaarschap in de organisatie te vergroten, door het terugdringen van onnodige complexiteit. Daarbij gebruiken we de volgende uitgangspunten:

  • Van taak- naar klant- of productgericht organiseren. Hierbij zoeken we naar mogelijkheden om de structuur van de organisatie zo in te richten, dat medewerkers herkenbaar werken aan een compleet product of een complete dienst en daarmee een zinvolle bijdrage leveren aan een externe of interne klant.
  • Teams met gezamenlijke verantwoordelijkheid als organisatiebouwstenen.
  • Resultaatgerichtheid. Op alle niveaus in de organisatie wordt samengewerkt en gestuurd op basis van heldere resultaatafspraken; vermindering van procedures en systemen zijn ondersteunend in plaats van voorschrijvend.
  • Denken en doen bij elkaar brengen (zelfsturing). Zowel voor de slagvaardigheid van de organisatie als voor het benutten van de kwaliteiten van medewerkers is het gunstig om op alle niveaus van de organisatie medewerkers zo zelfstandig mogelijk hun werkzaamheden te laten regelen.