Onze visie op organiseren

Iedere organisatie is uniek en elk veranderingstraject vereist dus een eigen aanpak. Ons uitgangspunt is dat alleen de mensen zelf in een organisatie, die organisatie kunnen veranderen. Ondersteuning van buitenstaanders kan daarbij helpen op terreinen waar de organisatie zelf minder ervaring of capaciteit heeft. Wij stellen ons als partner op om samen met u te zoeken naar de meest passende aanpak. Juist  het gezamenlijk vaststellen van de verandercondities en het gezamenlijk ontwikkelen van een aansluitend veranderprogramma is de basis voor een succesvolle verandering. Afhankelijk van de situatie kunnen wij weinig tot zeer intensieve ondersteuning bieden (zie Advies en begeleiding  voor een uitgebreidere beschrijving van onze aanpak).

Belangrijke invalshoeken bij onze aanpak en werkwijze