Leidinggeven aan teams in ontwikkeling

Over het nut van zelfsturende teams wordt wisselend gedacht. Af en toe verschijnen berichten dat zelfsturing niet goed werkt. Het concept wordt soms ook als passé gezien, iets van 10 jaar geleden. Echter, uit evaluatiestudies blijkt dat vrijwel altijd zelfsturende teams een goed middel zijn om de slagkracht van een organisatie te vergroten en het potentieel van mensen beter te benutten. Productiviteit en betrokkenheid gaan hand in hand. Kun je je heden ten dage nog voorstellen dat medewerkers niet zelfstandig voor een resultaat verantwoordelijk zijn? De kunst is natuurlijk wel om zelfsturende teams op een goede manier in te voeren. Dat betekent onder andere:
 • aangepast aan de eigen situatie en niet volgens een vaststaand model;
 • met aandacht voor het ontwikkelingsproces naar zelfstandigheid.
Hierbij is (juist) een belangrijke rol weggelegd voor de leidinggevende van het team.
>>Download de brochure

Resultaat

Na de introductieconferentie ‘Werken met zelfsturende teams’:
 • weet u wat een geschikt pakket van uitvoerende en regelende taken is;
 • kent u de grenzen van zelfsturing;
 • kent u het diagnose- en ontwikkelingsmodel voor zelfsturende teams;
 • weet u wat een geschikte taakstructuur binnen een groep is (hoe breed inzetbaar zijn mensen?);
 • heeft u inzicht in welke beoordelings- en beloningssystematiek geschikt is;
 • begrijpt u hoe een zelfsturend team haar prestaties kan verbeteren;
 • weet u hoe een groep zich ontwikkelt tot een goed samenwerkend en resultaatgericht team;
 • heeft u zicht op de belangrijkste valkuilen bij zelfsturing.

Wat deelnemers aansprak in de werkconferentie

 • “Het duidelijke kader; de logica van basisvoorwaarden om teams tot zelfsturing te brengen.”
 • “Goede afwisseling van theorie en praktijkvoorbeelden; de interactie met de groep en beantwoording van mijn vragen.”
 • “Het concept van de sociotechniek en zelfsturende teams wordt in een notendop neergezet; voor mij het startpunt van de verandering binnen mij organisatie.”
 • “Ideale inleiding in een aantal concepten en principes; dit smaakt naar meer.”

Stuur door

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email