Werkconferentie 'Werken met zelfsturende teams'

De werkconferentie
Zelfsturende teams en zelforganisatie staan volop in de belangstelling. Deze moderne wijze van organiseren wordt als een passend antwoord gezien bij een veeleisende en veranderende omgeving. Met zelfsturende teams wordt geprobeerd zowel de betrokkenheid te vergroten als de prestaties. Belangrijk hierbij is dat het zelfsturend-teamconcept geen ‘teamconcept’ is, maar een ‘organisatieconcept’.
 
Met de toelichting van 9 ontwerpprincipes wordt in deze werkconferentie duidelijk welke belangrijke aandachtspunten er zijn voor een succesvolle toepassing van deze organisatiewijze.
Ook wordt een praktisch fasemodel aangereikt om de teams goed te kunnen begeleiden in hun ontwikkelingsproces naar meer zelfstandigheid. Hierbij is (juist) een belangrijke rol weggelegd voor de leidinggevende van het team.
In de werkconferentie wordt de jarenlange praktijkervaring van de docenten op een praktische wijze aangeboden met veel voorbeelden uit diverse branches.
 

>>Download de brochure

 

Resultaat

Na de introductieconferentie ‘Werken met zelfsturende teams’:

  • weet u wat een geschikt pakket van uitvoerende en regelende taken is;
  • kent u de grenzen van zelfsturing;
  • kent u het diagnose- en ontwikkelingsmodel voor zelfsturende teams;
  • weet u wat een geschikte taakstructuur binnen een groep is (hoe breed inzetbaar zijn mensen?);
  • heeft u inzicht in welke beoordelings- en beloningssystematiek geschikt is;
  • begrijpt u hoe een zelfsturend team haar prestaties kan verbeteren;
  • weet u hoe een groep zich ontwikkelt tot een goed samenwerkend en resultaatgericht team;
  • heeft u beter zicht hoe de rol van leidinggevende ingevuld kan worden;
  • heeft u zicht op de belangrijkste valkuilen bij zelfsturing.
 

Stuur door

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email