Leidinggeven aan teams in ontwikkeling

De leergang

Hoe zorg je ervoor dat een groep medewerkers zich ontwikkelt tot een goed samenwerkend en presterend team? Vanuit de omgeving en doelen van de organisatie worden de resultaten van teamwerk afgeleid. Dit is het vertrekpunt voor de veranderopgave van de leidinggevende. Deze leergang richt zich op effectief leiding kunnen geven aan teamontwikkeling.

In de kern gaat het om meer leren ‘zien’ en meer leren ‘doen’ met als doel een beter resultaat met het team te bereiken. Meer leren zien betekent leren om met behulp van verschillende brillen te onderzoeken wat er in het team speelt. Meer leren doen betekent het experimenteren met nieuwe acties en gedrag die effectieve samenwerking en resultaatgerichtheid bevorderen. De leidinggevende
heeft een belangrijke rol in de ontwikkeling van het team. Dit vereist een kritisch onderzoek naar het persoonlijk functioneren en de effecten van het eigen handelen op de teamontwikkeling.
 
 
 
 
Resultaat na de leergang
  • Kunt u een scherpe diagnose maken van het teamfunctioneren.
  • Heeft u meer inzicht in hoe u de ontwikkeling van een team kunt beïnvloeden.
  • Heeft u beter zicht op hoe uw eigen gedrag de ontwikkeling van een team stimuleert of juist belemmert.
  • Beschikt u over meer alternatieven om het team op weg te helpen en beter te laten presteren.
 

Stuur door

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email