Leidinggeven aan teams in ontwikkeling

Data najaar 2020 (definitieve data in overleg met deelnemers)

In verband met de Coronamaatregelen is de start van de leergang uitgesteld.
De nieuwe dat vallen in 2021 en zijn als volgt:

 • Blok 1: 28 en 29 januari
 • Blok 2: 8 en 9 maart
 • Blok 3: 8 en 9 april

Plaats: Kloosterhotel Zin Vught

Prijs:

 • € 3.250,- 1e deelnemer
 • € 2.750,- 2e deelnemer
 • € 2.250,- 3e deelnemer
 • € 2.750,- p.p. vanaf 4 pers.

Hoe zorg je ervoor dat een groep medewerkers zich ontwikkelt tot een goed samenwerkend en presterend team? Vanuit de omgeving en doelen van de organisatie worden de resultaten van teamwerk afgeleid. Dit is het vertrekpunt voor de veranderopgave van de leidinggevende. Deze leergang richt zich op effectief leiding kunnen geven aan teamontwikkeling.

In de kern gaat het om meer leren ‘zien’ en meer leren ‘doen’ met als doel een beter resultaat met het team te bereiken. Meer leren zien betekent leren om met behulp van verschillende brillen te onderzoeken wat er in het team speelt. Meer leren doen betekent het experimenteren met nieuwe acties en gedrag die effectieve samenwerking en resultaatgerichtheid bevorderen. De leidinggevende
heeft een belangrijke rol in de ontwikkeling van het team. Dit vereist een kritisch onderzoek naar het persoonlijk functioneren en de effecten van het eigen handelen op de teamontwikkeling.
 

Resultaat na de leergang

 • Kunt u een scherpe diagnose maken van het teamfunctioneren.
 • Heeft u meer inzicht in hoe u de ontwikkeling van een team kunt beïnvloeden.
 • Heeft u beter zicht op hoe uw eigen gedrag de ontwikkeling van een team stimuleert of juist belemmert.
 • Beschikt u over meer alternatieven om het team op weg te helpen en beter te laten presteren.

Wat deelnemers aansprak in de leergang

 • “Ik heb geleerd hoe een team effectiever kan werken, wat mijn rol daarin is en hoe ik juiste instrumenten als een cockpit in kan zetten.”
 • “Niet alleen de deskundige begeleiding, maar juist ook andere deelnemers hebben mij geholpen meer te begrijpen van de manier waarop mijn teams soms reageren en hoe ik in kan omgaan met een lastige situatie.”
 • “De leergang biedt een goede mix van theorie en praktijk. Het meeste heb ik geleerd van het actief bespreekbaar maken en oefenen van situaties waarin ik zelf kon ervaren hoe ik handel en wat het effect is op anderen.”
 • “Er is een nieuwe wereld voor mij open gegaan. Ik zie nu dat het introduceren van een nieuwe werkwijze, een ander hulpmiddel of een rolverdeling een effect heeft op de samenwerking tussen teamleden. Ik denk nu beter na over de effecten die ik wil bereiken en wat ik van mijn team verwacht.”

Extra korting voor meer effectiviteit

Bij het leiden van teamontwikkeling heb je er veel aan als je dat samen met collega teamleiders kunt doen. Sterker nog: wat werkt beter dan het goede voorbeeld geven en zelf ook als team van teamleiders werken! Om deze reden willen we stimuleren dat er meer cursisten uit dezelfde organisatie tegelijkertijd deelnemen. De aangeboden stof kunt u dan gemakkelijker samen vertalen naar de praktijk van uw eigen organisatie. Ook kunt u elkaar wijzen op uw eigen ‘blinde vlekken’. Gezamenlijk werken aan teamplannen vergroot daarbij de kans dat u het plan daadwerkelijk in de eigen organisatie kan realiseren en dat u de opgedane kennis u meer eigen maakt.

Stuur door

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email