Snel naar:

Leiden van organisatieverandering

Door ontwikkelingen in de omgeving is het veranderen van organisaties bijna continu aan de orde. Hierdoor is er een behoefte aan mensen die de organisatie kunnen ‘loodsen’ bij de volgende leiderschapsvragen: ‘Wat zien wij als de gewenste organisatie en welke veranderingen brengt dit met zich mee? Hoe kunnen we het beste deze veranderingen aanpakken? Wat betekent dit voor de invulling van onze leiderschapsrol en ons persoonlijk acteren?’. 
In de leergang staan deze drie kernvragen centraal.

Het effectief kunnen sturen voor een succesvol veranderingsproces vraagt een complexe analyse waarbij vanuit verschillende perspectieven gekeken moet worden.

Allereerst inhoudelijk: hoe moeten we organiseren om onze prestatie-eisen en ambities te realiseren? Er wordt daarbij in samenhang gekeken naar de ‘harde kant’ van organiseren (structuur & systemen) en naar de ‘zachte kant’ (gedrag, cultuur & mensen). De keuzes moeten congruent en logisch zijn.

Daarnaast gedragsmatig: hoe realiseren we de gewenste gedragsverandering, welke behoudende krachten en defensieve mechanismen moeten hiervoor weggenomen worden en hoe verankeren we het gewenste gedrag in nieuwe gewoontes?

Maar ook politiek: welke macht, status en privileges spelen bij de organisatieverandering? Hoe creëren we voldoende speelruimte en zorgen we voor de gewenste beweging?

In de leergang wordt dan ook voorzien in een stevige theoretische basis zodat deelnemers leren de eigen organisatie goed te doorgronden en weloverwogen een effectief veranderingsprogramma kunnen opstellen. De verankering van de leerstof in de eigen praktijk staat centraal. De deelnemers maken een uitgewerkt vervolgplan voor de ingezette organisatieverandering met begeleiding van de docenten als praktijkopdracht begeleiders. Deelnemers sluiten af met een (vervolg-)veranderplan ‘in de steigers’.

>>Download de brochure

Resultaat

  • Meer doelgericht en weloverwogen kunnen organiseren: logische en congruente keuzes kunnen maken ten aanzien van structuur, cultuur, mensen en systemen om de prestatie-eisen en ambitie te realiseren.
  • Aanscherping van de eigen organisatievisie en vertaling naar de dagelijkse praktijk.
  • Inzicht in de veranderingscondities en het verandervermogen van de eigen organisatie en kennis van de stappen die nodig zijn om deze gericht te ontwikkelen.
  • Meer vaardigheden en alternatieven op het gebied van het programmeren en regisseren van veranderprocessen.
  • Zicht op huidige en gewenste gedragspatronen in de organisatie met een directe koppeling naar het organiseren en het ‘feitelijke leiderschap’.

Wat deelnemers aansprak in de leergang

  • “De enorme hoeveelheid praktijkvoorbeelden en handige tips en tools gecombineerd met een stevige onderliggende theorie.”
  • “De compleetheid en het verkregen inzicht in de samenhang en deze bewust kunnen hanteren bij onze organisatieontwikkeling.”
  • “Inspelen op situaties bij deelnemers en het uitwisselen van ervaringen.”
  • “Diepgaande analyse en het bijna tastbaar maken van wat organisatiecultuur eigenlijk is en hoe het gedrag van medewerkers beïnvloedt. De praktische handvatten om de cultuur te beïnvloeden.”

Deelnemende organisaties van afgelopen jaren:

Akzo Nobel—Avans Hogeschool—Belastingdienst—Berendsen—Biomérieux—Britisch American Tobacco—Cevora—CIZ—CJIB—ColruytGroup—Copaco—Douwe Egberts—Du Pont de Nemours Nederland BV—DSM—ESF—GGN—Heineken BV—HAN—Hogeschool Utrecht—KNHM—Koninklijke Verkade NV—KU Leuven—Maasziekenhuis Pantein—MijnGemeenteDichtbij—Miko NV —Mondriaan—Océ technologies—Politie Gelderland-Zuid—Philips—Prisma—Provincie Noord-Brabant—Rechtbank Oost-Brabant—SDW—Sensire—Servicecentrum Drechtsteden—Spie Building Systems—Stevig/Dichterbij—Tereos Syral—TNT-Post—Univé Rechtshulp—VDAB—WoonbronMaasoevers—ZZG Zorggroep

Praktische informatie

Data volgende leergang

Voor de volgende leergang zijn de opleidingsdagen:

– blok 1:         12 & 13 juni 2024
– blok 2:           1 & 2 juli 2024
– praktijkdag:   5 september 2024
– blok 3:         25 en 26 september2024
– blok 4:         17 en 18 oktober 2024

Extra korting voor meer effectiviteit

Ingrijpende organisatieveranderingen doe je niet alleen! Om deze reden willen we stimuleren dat er meer cursisten uit dezelfde organisatie tegelijkertijd deelnemen. De aangeboden stof kunt u dan gemakkelijker samen vertalen naar de praktijk van uw eigen organisatie. Ook kunt u elkaar wijzen op mogelijke ‘blinde vlekken’ en tot een betere uitwerking komen. Het gezamenlijk ontwikkelen van een eigen veranderplan vergroot daarbij de kans dat u het plan daadwerkelijk in de eigen organisatie kan realiseren en de opgedane kennis meteen toepast en meer eigen maakt. Hiervoor heeft dan ook reeds vijf maal een volledig managementteam aan de leergang deelgenomen met grote voordelen voor de gezamenlijke visieontwikkeling en teambuilding.

€ 4.500,- 1e deelnemer
€ 4.000,- 2e deelnemer
€ 3.500,- 3e deelnemer
€ 4.000,- p.p. vanaf 4 pers.

Naast deze kosten zijn er de arrangementskosten. Deze kosten worden door het conferentieoord rechtstreeks aan u of uw bedrijf gefactureerd. Deze kosten bedragen ongeveer € 300,- per tweedaagse opleidingsblok (met diner en overnachting). Alle prijzen zijn exclusief BTW.

Specifieke informatie kunt u bij ST-Groep opvragen. De algemene voorwaarden opleidingen kunt u hier bekijken.

Bij vragen of belangstelling

Bij vragen of belangstelling vragen we u contact op te nemen.

Inschrijven

Als u zich wilt inschrijven voor deze leergang kunt u hier een inschrijfformulier downloaden en dit ingevuld mailen naar info@st-groep.nl.

Stuur door