Leiden van organisatieverandering

De leergang

Door ontwikkelingen in de omgeving is het veranderen van organisaties bijna continu aan de orde. Hierdoor is er een behoefte aan mensen die de organisatie kunnen ‘loodsen’ bij de volgende leiderschapsvragen: ‘Wat zien wij als de gewenste organisatie en welke veranderingen brengt dit met zich mee?
Hoe kunnen we het beste deze veranderingen aanpakken? Wat betekent dit voor de invulling van onze leiderschapsrol en ons persoonlijk acteren?’. 
In de leergang staan deze drie kernvragen centraal.

Het effectief kunnen sturen voor een succesvol veranderingsproces vraagt een complexe analyse waarbij vanuit verschillende perspectieven gekeken moet worden.

Allereerst inhoudelijk: hoe moeten we organiseren om onze prestatie-eisen en ambities te realiseren? Er wordt daarbij in samenhang gekeken naar de ‘harde kant’ van organiseren (structuur en systemen) en naar de ‘zachte kant’ (gedrag, cultuur en mensen). De keuzes moeten congruent en logisch zijn.

Daarnaast gedragsmatig: hoe realiseren we de gewenste gedragsverandering, welke behoudende krachten en defensieve mechanismen moeten hiervoor weggenomen worden en hoe verankeren we het gewenste gedrag in nieuwe gewoontes?

Maar ook politiek: welke macht, status en privileges spelen bij de organisatieverandering? Hoe creëren we voldoende speelruimte en zorgen we voor de gewenste beweging?

In de leergang wordt dan ook voorzien in een stevige theoretische basis zodat deelnemers leren de eigen organisatie goed te doorgronden en weloverwogen een effectief veranderingsprogramma kunnen opstellen. De verankering van de leerstof in de eigen praktijk staat centraal. De deelnemers maken een uitgewerkt vervolgplan voor de ingezette organisatieverandering met begeleiding van de docenten als praktijkopdracht begeleiders. Deelnemers sluiten af met een (vervolg-)veranderplan ‘in de steigers’.

>>Download de brochure

 

Resultaat

• Meer doelgericht en weloverwogen kunnen organiseren: logische en congruente keuzes kunnen maken ten aanzien van structuur, cultuur, mensen en systemen om de 
   prestatie-eisen en ambitie te realiseren.

• Aanscherping van de eigen organisatievisie en vertaling naar de dagelijkse praktijk.

• Inzicht in de veranderingscondities en het verandervermogen van de eigen organisatie en kennis van de stappen die nodig zijn om deze gericht te ontwikkelen.

• Meer vaardigheden en alternatieven op het gebied van het programmeren en regisseren van veranderprocessen.

• Zicht op huidige en gewenste gedragspatronen in de organisatie met een directe koppeling naar het organiseren en het ‘feitelijke leiderschap’.

 

Stuur door

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email