Menu

Resultaatgebieden

Een sociotechnische organisatievernieuwing is gericht op het gelijktijdig verbeteren van de kwaliteit van de organisatie, de kwaliteit van de arbeid en de kwaliteit van de arbeidsverhoudingen. Betrokkenheid van medewerkers bij het werk en gelijkwaardige relaties en directe zeggenschap van werknemers in hun werk zijn zowel doel op zich als ook middel om te komen tot een goede kwaliteit van de organisatie (goede prestaties). Vanuit een integrale visie op organiseren zijn deze resultaatgebieden onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Een complete en zingevende taak,  met voldoende regelmogelijkheden, feedback en rekenschap over resultaten zijn condities voor medewerkers om vol trots, met lef en passie hun werk als een volwaardige professional te kunnen verrichten. Het vergt niet veel voorstellingsvermogen om te zien dat deze kenmerken ook goede voorwaarden zijn voor volwassen en gelijkwaardige samenwerkingsrelatie en voor een goede beheersing van de processen.

In onze visie op organiseren gaat de kwaliteit van de organisatie daarom hand in hand met de kwaliteit van de arbeid en van de onderlinge werkrelaties of arbeidsverhoudingen (collega’s onderling; leidinggevenden - medewerkers; management - OR, etc.).
Het mes snijdt dus aan twee kanten: goed voor het bedrijf en goed voor de werknemers.