Leiderschapsversterkend programma als drager van de verandering

Onze opleidingen geven wij ook incompany als onderdeel van de begeleiding van het veranderingstraject. Bij incompany opleidingen zijn de praktijk en het eigen veranderingsproces direct aan elkaar gekoppeld. Dit heeft als voordeel dat de deelnemers snel dezelfde taal gaan spreken en vanuit één visie gaan denken en werken.
De incompany opleiding wordt vaak geïntegreerd in een leiderschapsversterkend programma (LVP). Een LVP zien wij als een krachtige interventie om de leidinggevenden te ontwikkelen en te begeleiden zodat ze hun rol kunnen oppakken in het veranderingsproces. Het Leiderschapsversterkend programma (LVP) is een vehikel om de organisatieontwikkeling vorm te geven. Het LVP is een platform om de organisatievisie te doorleven, uit te werken en tot uiting te brengen door gedrag in het ‘hier en nu’. Tevens wordt een gemeenschappelijke taal en kennis ontwikkeld, de teamgeest vergroot en gezamenlijke concrete acties afgesproken.

Werkwijze

Het ontwikkelen van een leiderschapsversterkend programma is natuurlijk maatwerk waarbij een optimale aansluiting moet worden gezocht met de specifieke wensen en noodzaak in de betreffende organisatie.
De rode draad in het leiderschapsversterkend programmais een reeks werkconferenties waarin kennis en inzicht en instrumentarium wordt aangereikt. De programmering hiervan is online gekoppeld aan de fase van de verandering waarin de organisatie zit. De deelnemers krijgen opdrachten om het geleerde in hun dagelijkse praktijk toe te passen. Tussen de werkconferenties zijn er bijeenkomsten on the job, waarbij zowel begeleiding als voortgangsbewaking plaatsvindt.