Menu

Het inschrijven voor opleiding is tijdelijk niet mogelijk via onze website. U kunt dit doen door een mail te sturen naar info@st-groep.nl of door te bellen naar 0621815311

 • Informatie
 • Review(s)
 • Inschrijven
 • Bel mij terug
 • Stuur door
Geplande data najaar 2020
In verband met Corona maatregelen wordt mogelijk een deel van de leergang online ingevuld

 • Blok 1: 2 en 3 december
 • Blok 2: 7 en 8 januari 2021
 • Praktijkdag: 4 februari 2021
 • Blok 3: 4 en 5 maart 2021
 • Blok 4: nader te bepalen in overleg
Plaats: Kapellerput Heeze
Prijs:
 • € 4.500,- 1e deelnemer
 • € 4.000,- 2e deelnemer
 • € 3.500,- 3e deelnemer
 • € 4.000,- p.p. vanaf 4 pers.
Door ontwikkelingen in de omgeving is het veranderen van organisaties bijna continu aan de orde. Hierdoor is er een behoefte aan mensen die de organisatie kunnen ‘loodsen’ door de volgende leiderschapsvragen: ‘Wat zien wij nu als de gewenste organisatie en welke veranderingen brengt dit met zich mee? Hoe kunnen we het beste deze veranderingen aanpakken? Wat betekent dit voor de invulling van onze leiderschapsrol  en ons persoonlijk acteren?’.  In de leergang staan deze drie kernvragen centraal. Het kunnen opstellen van een effectief veranderingsprogramma en het sturen op een succesvol veranderingsproces vereist het goed kunnen doorgronden van een organisatie. Oppervlakkige verhalen over ‘succes-aanpakken’ en ‘omgaan met weerstand’ volstaan niet. Het vraagt een complexe analyse waarbij vanuit verschillende perspectieven gekeken moet worden. Allereerst inhoudelijk: hoe moeten we organiseren om onze prestatie-eisen en ambities te realiseren? Er wordt daarbij in samenhang gekeken naar de ‘harde kant’ van organiseren (structuur en systemen) en naar de ‘zachte kant’ (gedrag, cultuur en mensen). De keuzes moeten congruent en logisch zijn: deze veranderingen leiden om deze reden tot deze effecten en verbeteringen. Daarnaast gedragsmatig, hoe realiseren we de gewenste gedragsverandering, welke behoudende krachten en defensieve mechanismen moeten hiervoor weggenomen worden en hoe verankeren we het gewenste gedrag in nieuwe gewoontes? Maar ook politiek: Welke macht, status en privileges spelen bij de organisatieverandering? Hoe creëren we voldoende speelruimte en zorgen we voor de gewenste beweging? De leergang voorziet dan ook in een stevige theoretische basis zodat de deelnemers leren de eigen organisatie goed te doorgronden en weloverwogen een effectief veranderingsprogramma kunnen opstellen.
>>Download de brochure

Wat deelnemers aansprak in de leergang

“De enorme hoeveelheid praktijkvoorbeelden en handige tips en tools gecombineerd met een stevige onderliggende theorie.”
“Inspelen op situaties bij deelnemers en het uitwisselen van ervaringen.”
“Diepgaande analyse en het bijna tastbaar maken van wat organisatiecultuur eigenlijk is en hoe het gedrag van medewerkers beïnvloedt. De praktische handvatten om de cultuur te beïnvloeden.”

Resultaat

 • Meer doelgericht en weloverwogen kunnen organiseren: logische en congruente keuzes kunnen maken ten aanzien van structuur, cultuur, mensen en systemen om de prestatie-eisen en ambitie te kunnen realiseren.
 • Aanscherping van de eigen organisatievisie en vertaling naar de dagelijkse praktijk.
 • Inzicht in de veranderingscondities en het verandervermogen van de eigen organisatie en kennis van de stappen die nodig zijn om deze gericht te ontwikkelen.
 • Meer vaardigheden en alternatieven op het gebied van het programmeren en regisseren van veranderprocessen.
 • Zicht op huidige en gewenste gedragspatronen in de organisatie met een directe koppeling naar het organiseren en het ‘feitelijke leiderschap’.

Extra korting voor meer effectiviteit

Ingrijpende organisatieveranderingen doe je niet alleen! Om deze reden willen we stimuleren dat er meer cursisten uit dezelfde organisatie tegelijkertijd deelnemen. De aangeboden stof kunt u dan gemakkelijker samen vertalen naar de praktijk van uw eigen organisatie. Ook kunt u elkaar wijzen op mogelijke ‘blinde vlekken’ en tot een betere uitwerking komen. Het gezamenlijk ontwikkelen van een eigen veranderplan vergroot daarbij de kans dat u het plan daadwerkelijk in de eigen organisatie kan realiseren en de opgedane kennis meteen toepast en meer eigen maakt. Hiervoor heeft dan ook reeds drie maal een volledig managementteam aan de leergang deelgenomen met grote voordelen voor de gezamenlijke visieontwikkeling en teambuilding.

Reviews "Leergang 'Leiden van organisatieverandering'"

“De enorme hoeveelheid praktijkvoorbeelden en handige tips en tools gecombineerd met een stevige onderliggende theorie sprak mij erg aan ”

“Inspelen op de situaties bij deelnemers en het uitwisselen van ervaringen maakte deze leergang meer dan de moeite waard.”

“Mij sprak aan de diepgaande analyse en het bijna tastbaar maken van wat organisatiecultuur eigenlijk is en hoe het gedrag van medewerkers beïnvloedt. De praktische handvatten om de cultuur te beïnvloeden”

Het inschrijven voor opleiding is tijdelijk niet mogelijk via onze website. U kunt dit doen door een mail te sturen naar info@st-groep.nl of door te bellen naar 0621815311

 Geplande data najaar 2020
In verband met Corona maatregelen wordt mogelijk een deel van de leergang online ingevuld

 • Blok 1: 2 en 3 december
 • Blok 2: 7 en 8 januari 2021
 • Praktijkdag: 4 februari 2021
 • Blok 3: 4 en 5 maart 2021
 • Blok 4: nader te bepalen in overleg
Plaats: Kapellerput Heeze
Prijs:
 • € 4.500,- 1e deelnemer
 • € 4.000,- 2e deelnemer
 • € 3.500,- 3e deelnemer
 • € 4.000,- p.p. vanaf 4 pers.
Naast deze kosten zijn er de arrangementskosten. Deze kosten worden door het conferentieoord rechtstreeks aan u of uw bedrijf gefactureerd. Deze kosten bedragen ongeveer €275,- per tweedaagse. Specifieke informatie kunt u bij ST-Groep opvragen. De algemene voorwaarden opleidingen kunt u hier bekijken.
Om onderscheid te maken tussen SPAM en handmatig ingevulde formulieren dient u de onderstaand tekens in het vak ernaast in te vullen
   

Ik wil teruggebeld worden over Leergang 'Leiden van organisatieverandering'

Om onderscheid te maken tussen SPAM en handmatig ingevulde formulieren dient u de onderstaand tekens in het vak ernaast in te vullen
 

Attendeer iemand op de opleiding Leergang 'Leiden van organisatieverandering'

Wilt u iemand attenderen op de opleiding Leergang 'Leiden van organisatieverandering'? Vul onderstaande gegevens in en de informatie inclusief een link naar de opleiding wordt per direct verstuurd.

Om onderscheid te maken tussen SPAM en handmatig ingevulde formulieren dient u de onderstaand tekens in het vak ernaast in te vullen