De zorg en welzijn

Het invoeren van zelfsturende of zelforganiserende teams als wijze van organiseren wordt door het merendeel van de organisaties in de zorg gezien als een deel van het antwoord op al deze ontwikkelingen. Buurtzorg en tal van andere organisaties hebben laten zien dat dit inderdaad zeer succesvol kan. Dat wil echter nog niet zeggen dat hun modellen zo maar te kopieren zijn. Iedere organisatie zal de bij haar passende vorm moeten zoeken. Al vele jaren helpen wij  zorg- en welzijnsorganisaties met het terugvinden van de menselijke maat in het organiseren, met zelfsturing en teamwork, het creëren van een professionele cultuur. Daarmee kan de kwaliteit van zorg worden verbeterd en blijft het plezier in het werk behouden.

Klanten