Het onderwijs

Scholen, zowel in het voortgezet onderwijs als in het middelbaar en hoger beroepsonderwijs, hebben te maken met een opstapeling van eisen, zoals: borging van de kwaliteit, toenemende behoefte aan flexibiliteit en maatwerk, vergroting van het studiesucces en dergelijke. De klassieke beheersingsmaatregelen, die zij vaak in eerste instantie uit de kast trekken zijn: meer regels of procedures, toenemende aandacht van managers en specialisten in de organisatie en het ontwikkelen van (informatie)systemen voor controle. Dat holt echter de verantwoordelijkheid van de professional uit en leidt tot meer complexiteit. In plaats van grip levert het werkdruk en ergernis op.
Als alternatief gaan scholen de afgelopen jaren op grote schaal over tot het werken met resultaatverantwoordelijke docententeams met een hoge mate van professionele autonomie. Voor specifieke literatuur over teams in het onderwijs, klik hier.

Klanten