De industrie

Industriële organisaties helpen wij met productiviteitsverbetering, het kunnen omgaan met grote pieken en dalen en variatiefluctuaties en het vergroten van hun innovatievermogen. Al ruim 25 jaar geleden zijn de eerste (grote) industriële bedrijven (zoals Philips, Hoogovens, het huidige TataSteel, Akzo, Heineken) aan het pionieren gegaan met een Sociotechnische manier van organiseren als alternatief voor het klassiek organiseren van de vorige eeuw. Wij helpen nu onze klanten met het doorontwikkelen van een teambased organisatie. Het gaat daarbij in de meeste gevallen om het versterken van medewerkersbetrokkenheid en teamsamenwerking, gericht op continue verbeteren, leanmanagement methoden en versterken van innovatiekracht. Klanten waarmee we dergelijke trajecten hebben doorlopen zijn bijvoorbeeld:

Klanten