Katleen Verbeek (1978) studeerde sociologie (Rijksuniversiteit Gent) en volgde daarna management aan de Universiteit van Antwerpen. Na haar studies werkte ze als P&O adviseur, eerst vanuit een externe adviesrol, later, bij het bedrijf Hansen Transmissions International, als intern adviseur. Daar begeleidde ze verschillende verandertrajecten rond lean manufacturing, multiskilling en corporate responsability. Gedurende verscheidene jaren werkte ze in het internationale team bij de opzet van nieuwe productieplants in India en China.

Katleen specialiseerde zich vervolgens in organisatie-ontwikkeling volgens het sociotechnische gedachtegoed. Binnen de competentiepool Flanders Synergy startte ze de opzet en invoer van innovatieve arbeidsorganisatie in Vlaanderen mee op.

Momenteel werkt Katleen als associate voor de ST-Groep en begeleidt organisaties die zoeken naar het verbeteren van hun prestaties via een andere manier van werken die beter aansluit bij de (toekomstige) vragen van de omgeving. Het creëren van ‘meer toegevoegde waarde’, als bedrijf en als werknemer is hierbij een belangrijk fundament. In haar werk biedt Katleen praktische handvaten om leidinggevenden en medewerkers te ondersteunen bij de omvorming van de bedrijfsprocessen, de invoering van resultaatgericht teamwork en het verstevigen van ieders professionele rol. Dit kan zowel in de industrie, de zorgverlening als de zakelijke dienstverlening zijn.

Daarnaast is Katleen actief als bestuurslid van het Ulbo De Sitter kennisinstituut, waar onderzoekers, managers en adviseurs kennis ontwikkelen en uitwisselen over het anders ontwerpen van organisaties waarbij complexiteitsreductie en zelforganisatie centraal staat.

U kunt Katleen bereiken op nummer 06 43924619