Menu

ZZG zorggroep

ZZG zorggroep heeft als  missie/visie:
"Wij dragen duurzaam bij aan de gezondheid van mensen zodat zij een goede kwaliteit van leven
ervaren. We werken samen met cliënten en anderen, vanuit het idee dat wij mensen helpen om het
vertrouwen in eigen kunnen te behouden of terug te winnen zodat zij de kracht en de macht hebben
om zelf richting te geven aan het leven.”

‘Het zorgen voor’ staat niet langer centraal in filosofie van ZZG. De insteek  is dat wij samen met cliënt, medewerker en maatschappij werken aan de eigen kracht en macht van cliënten. We richten ons vooral op het terugwinnen of behouden van vertrouwen in eigen kunnen. Op deze manier hebben of krijgen cliënten zoveel als mogelijk zelf de regie over hun leven in handen. Wij sluiten daarbij aan of voegen in. En natuurlijk blijven wij uiteindelijk zorgen voor hen die dit nodig hebben (bron: Koersdocument ‘vertrouwen in eigen kunnen 2013-2017’)

Om deze visie te realiseren is een deel van de organisatie al vele jaren geleden gaan werken met zelfsturende teams in de thuiszorg. Geleidelijk aan zijn de ervaringen in de hele organisatie gebruikt om het organisatieconcept van zelfsturing en teamwerk verder door te ontwikkelen: