Menu

De overheid en semi-overheid

Dichter bij de burger en samen met de burger.
Gemeenten en semi-overheidsorganisaties hebben te maken met ingrijpende ontwikkelingen. Door de decentralisering zijn er nieuwe taken. De mondige burger heeft hogere verwachtingen en wordt ook geacht meer eigen verantwoordelijkheid te dragen. Het vraagt om flexibele en creatieve samenwerking in de wijk met die burger en met de andere organisaties die in de wijk actief zijn
Gemeenten en andere (semi)-overheidsorganisaties zijn volop in beweging om de kwaliteit van hun dienstverlening verder te vergroten en tegelijkertijd hun doelmatigheid te verbeteren. Kwalitatief goede, snelle en betrouwbare dienstverlening, met een hoge mate van participatie van de burger en een transparante bedrijfsvoering. Dat vraagt om organisaties met een professionele organisatiecultuur, waarin medewerkers in teamverband werken en de ruimte en verantwoordelijkheid hebben om zelfstandig en snel beslissingen te nemen.

Klanten

Belastingdienst

 
CIZ

 
CJIB

 
Gemeente Oude IJsselstreek

 
MijnGemeenteDichtbij

 
Provincie Noord-Brabant

 
Servicecentrum Drechtsteden
UWV