Menu

Belevings- en bewegingsinstrumenten

Hoe belangrijk een goede inhoudelijke diagnose en plan van aanpak ook is, het blijft dode letter als de betrokken personen niet in beweging komen. Beweging ontstaat meestal pas als mensen door iets geraakt worden en het raken van mensen verloopt niet als een rationeel proces. Verandering of ontwikkeling komt verder niet van de grond door enkel te duwen op de noodzaak of het dwangmatige. Er is ook drang, wens, ambitie, verlangen, een droom,… voor nodig.

Bij onderstaande instrumenten wordt ingespeeld op de beleving, de actie, de ervaring met een bewuste variatie in aanpak:
  1. via inzicht / kennis
  2. via emotie / verbinding
  3. via toepassing
  4. via reflectie
met het oog om mensen telkens op verschillende manieren te prikkelen ten aanzien van een bepaald thema van belang voor de betreffende organisatie-ontwikkeling.

Thema’s Instrumenten
Invloed van organiseren Simulatie-spel Papilan
Simulatie-spel Tzatziki
Leiderschap Toolbox ‘spelen met leiderschap’
Leiderschapskwartet
Veilig teamklimaat Veiligheid en vertrouwen
Communicatie en Participatie Visieverspreidingssessies
Contactanalyse en workshop
Hulpmiddel effectieve participatie
Rondetafelconferentie