Avans Hogeschool

Bij Avans Hogeschool hebben wij diverse Academies begeleid bij de implementatie van zelfsturende teams. Zo is bij de beide Academies voor Sociale Studies in den Bosch en in Breda meegedacht over

  • De aanpak van het veranderproces
  • Visieontwikkeling en visieverspreiding
  • De gewenste organisatiestructuur: wat worden de docententeams, met welke taken en welke resultaatverantwoordelijkheid en de inrichting van de ondersteuning
  • Besturing, overlegstructuur en dwarsverbanden
  • De teamontwikkeling

Daarnaast is middels opleiding en begeleiding de implementatie ondersteund.
Bij de Academie Sociale studies in Den Bosch is het proces van de organisatieverandering al in 2011 ingezet. Bekijk de presentatie “hoe zelfsturende teams hebben bijgedragen  aan goede cijfers (van student én academie)