Menu

Wijkgericht werken binnen gemeentelijke organisaties

Hoe zorgen we er voor dat de verschillende bevolkingsgroepen in onze wijk op een goede manier met elkaar samenleven en geven we integratie vorm? Hoe gaan we de verpaupering van onze wijk te lijf? Hoe zorgen we er voor dat de jeugd in onze wijk op het ‘rechte pad’ blijft? Hoe zorgen we er voor dat onze wijk verkeersvriendelijk wordt voor kinderen en ouderen? Hoe kunnen we de groenvoorziening in onze wijk verbeteren, zodat de bewoners er prettiger zullen wonen? Herkent u deze vragen? Waarschijnlijk wel. Woonwijken in Nederland worden geconfronteerd met vele vraagstukken die alles te maken hebben met de leefbaarheid. Gemeentelijke organisaties spelen een belangrijke rol in het ‘oplossen’ van deze vraagstukken. Het gemeentelijke ‘apparaat’ zorgt dat er beleid ontwikkeld wordt en dat de uitvoering van dit beleid plaatsvindt. ‘Wijkgericht werken’ wordt door gemeentes gezien als een effectieve manier om de leefbaarheid in de wijken te verbeteren. Nagenoeg elke gemeente werkt op een bepaalde manier ‘wijkgericht’. Iedere gemeente doet dit echter op zijn eigen manier. Dit heeft geleid tot een grote variatie in verschijningsvormen van wijkgericht werken. In dit artikel worden verschillende verschijningsvormen van wijkgericht werken geordend door drie ideaaltypen te beschrijven. De ordening is gemaakt na een studie van de beleidsplannen van een tiental grotere gemeenten. Met deze ordening wordt een handreiking gegeven voor de discussie over de gewenste organisatievorm en organisatie-ontwikkeling van gemeentelijke organisaties.
[Lees het gehele artikel]
Branche: Overheid
«« Opnieuw zoeken »»