Menu

De alliantie als alternatief voor de fusie

Veel mensen wijten de kredietcrisis aan een ‘doorgeschoten vrije markt-denken’. Meestal volgt dan een pleidooi voor meer toezicht. Maar onaangetast lijkt het denkbeeld dat meer concurrentie de aanbieders scherp zal houden en tot lagere prijzen en betere producten en dienstverlening leidt. In veel landen is het overheidsbeleid dan ook gericht op het stimuleren van meer marktwerking, ondermeer via privatisering en deregulering.
[Lees het gehele artikel]
Branche:
«« Opnieuw zoeken »»