Menu

Het invoeren van een nieuwe wijze van beoordelen

Bij Akzo Nobel Car Refinishes in Sassenheim wordt ongeveer sinds een jaar in de productie en logistieke organisatie gewerkt met teams die op weg zijn zelfsturend te worden. Naast het vergroten van de inzetbaarheid van medewerkers betekent dit dat ook het doen en denken bij elkaar worden gebracht. Hierdoor worden medewerkers breder inzetbaar en pakken zij regeltaken op die voorheen bij het management of de staf en ondersteuning lagen. Het oude beoordeling- en beloningssysteem paste niet meer bij deze nieuwe taken van medewerkers. Dit was reden voor het management om het systeem aan te passen. Een andere reden om vrij vroeg na de start van zelfsturing het beoordeling- en beloningsgebouw op de schop te nemen was heersende onvrede bij medewerkers en bij managers over een beoordelingsmethodiek en het gehanteerde systeem van toekennen van bonussen. Het management van Car Refinishes, tevens stuurgroep van de organisatievernieuwing, besloot tot het oprichten van een werkgroep die tot doel had een voorstel te maken voor een beloning- en beoordelingssystematiek, dat past bij de uitgangspunten van ‘teamwerk‘, rekening houdend met de kwaliteit van de organisatie en de kwaliteit van de arbeid. In dit artikel vindt u een beschrijving van het nieuwe beoordeling- en beloningssysteem en het proces om er te komen.
[Lees het gehele artikel]
Branche: Management / HRM|Industrie
«« Opnieuw zoeken »»