Menu

Het invoeren van een nieuwe wijze van beoordelen en belonen bij AkzoNobel Car Refinishes

Bij AkzoNobel Car Refinishes in Sassenheim wordt ongeveer sinds een jaar in de productie en logistieke organisatie gewerkt met zelfsturende teams. Naast het vergroten van de inzetbaarheid van medewerkers betekent dit ook het doen en denken worden bij elkaar gebracht. Hierdoor worden medewerkers breder inzetbaar en pakken zij regeltaken op die voorheen bij het management of de staf en ondersteuning lagen. Het oude beoordelings- en beloningssysteem paste niet meer bij deze nieuwe taken van medewerkers. Dit was reden voor het management om het systeem aan te passen. Een andere reden om vrij vroeg na de start van zelfsturing het beoordelings- en beloningsgebouw op de schop te nemen was heersende onvrede bij medewerkers en bij managers over een beoordelingsmethodiek en het gehanteerde systeem van toekennen van bonussen. Het management van Car Refinishes, tevens stuurgroep van de organisatievernieuwing, besloot tot het oprichten van een werkgroep die tot doel had een voorstel te maken voor een belonings- en beoordelingssystematiek, dat past bij de uitgangspunten van “teamwerk”, rekening houdend met de kwaliteit van de organisatie en de kwaliteit van de arbeid. In dit artikel vindt u een beschrijving van het nieuwe beoordelings- en beloningssysteem en het proces om er te komen.
[Lees het gehele artikel]
Branche: Management / HRM|Industrie
«« Opnieuw zoeken »»