Menu

Prestatiesturing en zelfsturing

Steeds meer organisaties gaan over tot het vergroten van het zelfsturend vermogen van teams. Het decentraliseren van verantwoordelijkheden en bevoegdheden stelt andere eisen aan de sturing van deze teams. De nadruk komt steeds meer te liggen op sturing door de teams zelf. Niet alleen de manager moet verantwoording afleggen, maar ook de teams moeten rekenschap afleg-gen over de behaalde resultaten. Het top-down afleiden van doelen door managers alleen, zonder participatie van teamleden, is onvoldoende garantie dat de teams zich eigenaar voelen van doelen en zich betrokken voelen bij het realiseren van de doelen. Zelfsturing leidt tot nieuwe vragen over het ontwikkelen en invoeren van prestatiesturing in teams. Deze bijdrage bevat een methode voor het ontwikkelen en invoeren van een prestatiesturingssysteem voor zelfsturende teams. De methode bestaat uit een drietal fasen, die ieder onderverdeeld zijn in een aantal stappen die helpen als richtlijn voor het ontwikkelen en invoeren van prestatiesturing in teams.
[Lees het gehele artikel]
Branche: Management / HRM
«« Opnieuw zoeken »»