Menu

Nieuwe vormen van medezeggenschap bij de belastingdienst

Het instituut Ondernemingsraad is een uitvloeisel van de traditionele wijze van organiseren. Door het scheiden van denken en doen, ofwel het splitsen van de verantwoordelijkheid van management en van medewerkers bestaat een principieel beperkte zeggenschap van medewerkers over hun arbeidsinhoud, arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden. Via de ondernemingsraad met zijn wettelijke bevoegdheden wordt dit gebrek aan directe zeggenschap als het ware gecompenseerd. De huidige organisatieveranderingen zijn vrijwel altijd gericht op het terugdringen van de scheiding tussen denken en doen en daarmee het vergroten van de directe zeggenschap. Een dergelijke organisatievernieuwing is gericht op het gelijktijdig verbeteren van de kwaliteit van de organisatie, de kwaliteit van de arbeid en de kwaliteit van de arbeidsverhoudingen. Het mes snijdt dus ook nog eens aan twee kanten: goed voor het bedrijf en goed voor de werknemers. De rol en positie van de OR verandert hierdoor. In de verhouding tussen management en OR komt het accent minder sterk te leggen op de belangentegenstelling en het daaruit voortvloeiende politieke steekspel gebaseerd op onderling wantrouwen. Concrete afspraken over arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden, zoals werktijden, overwerk, verlofregelingen etc. kunnen overgelaten worden aan het decentrale overleg tussen medewerkers (en leidinggevende) onderling. Wellicht gaat ooit het instituut OR op de schop. Vooropig zien we vooral pogingen om de formele medezeggenschap nieuwe vormen te geven. Een voorbeeld daarvan, bij de belastingdienst Limburg beschrijven we hier.
[Lees het gehele artikel]
Branche: Overheid
«« Opnieuw zoeken »»