Menu

Fasenmodel voor de ontwikkeling van zelfsturende teams

In de praktijk komen we bij het invoeren van zelfsturende teams allerlei problemen tegen. Soms wordt verwacht dat teamleden vanaf morgen elkaar gaan beoordelen. In andere gevallen ontstaat er een spanning tussen het team en de teamleider omdat het team sneller en meer wil, terwijl de teamleider moeite heeft met taken afstaan. Of we komen een situatie tegen waarin ondersteunende afdelingen niet willen meewerken aan het overdragen van regeltaken. Op basis van een groot aantal praktijksituaties heeft de ST-GROEP een model ontwikkeld voor invoering en ontwikkeling van zelfsturende teams. In het ontwikkelde model wordt een aantal fasen onderscheiden. Per fase worden verschillende accenten gelegd. In de sociale dimensie zien we een ontwikkelingsproces naar een grotere samenhang in het team en een grotere betrokkenheid van individuen bij het team. De taakdimensie legt achtereenvolgens accenten op de taakuitvoering (het vergroten van de inzetbaarheid van de teamleden), integratie van de regeltaken, groepsautonomie en het zelfstandig oplossen van conflicten en als vierde het op eigen initiatief verbeteren van de prestaties. Op basis van een groot aantal praktijksituaties heeft de ST-GROEP een model ontwikkeld voor invoering en ontwikkeling van zelfsturende teams. In het ontwikkelde model wordt een aantal fasen onderscheiden. Per fase worden verschillende accenten gelegd. In de sociale dimensie zien we een ontwikkelingsproces naar een grotere samenhang in het team en een grotere betrokkenheid van individuen bij het team. De taakdimensie legt achtereenvolgens accenten op de taakuitvoering (het vergroten van de inzetbaarheid van de teamleden), integratie van de regeltaken, groepsautonomie en het zelfstandig oplossen van conflicten en als vierde het op eigen initiatief verbeteren van de prestaties.
[Lees het gehele artikel]
Branche: Onderwijs|Management / HRM
«« Opnieuw zoeken »»