Menu

Het organiseren van netwerken

Inleiding Steeds vaker wordt er gesproken over netwerken als organisatievorm voor kennisintensieve processen. Netwerken zijn (tijdelijke) samenwerkings-verbanden, die dwars door de afdelings- of organisatiegrenzen georganiseerd worden. In dit kader wordt ook wel gesproken over dwarsverbanden. Netwerken worden niet alleen gebruikt voor kennisuitwisseling en kennisontwikkeling, maar ook voor complexe, meestal projectgebonden, opdrachten te vervullen. Denk daarbij aan productcreatie processen, het oplossen van complexe problemen of het realiseren van ingewikkelde producten of gebouwen. Netwerken zijn organisatievormen waarbij het accent ligt op horizontale coördinatie en samenwerking, waarbij de verschillende gespecialiseerde samenwerkingspartners een grote mate van zelfstandigheid kennen. In een netwerk zijn er verschillende mogelijkheden om de horizontale afstemming te versterken door het vergroten van de externe regelcapaciteit van de bouwstenen. In dit artikel worden de volgende mogelijkheden besproken: - Collectieve doel- en ambitiebepaling - Georganiseerd overleg en collectieve besluitvorming - Ontmoetingskansen vergroten - Organiseren op basis van rollen - Informatiesystemen - Personele systemen Hierbij dient opgemerkt te worden dat juist een combinatie van deze mogelijkheden de meeste kans heeft op een effectieve horizontale afstemming en besluitvorming.
[Lees het gehele artikel]
Branche: Management / HRM|Onderwijs|Zakelijke dienstverlening|Overheid|Bouw
«« Opnieuw zoeken »»