Menu

Hartelijk gefaciliteerd!

Tijdens veranderingsprocessen hebben leiding gevenden, personeelsfunctionarissen en trainers een cruciale rol bij de praktische vertaling van de visie en missie van de organisatie voor hun mensen. Eén van de methoden om dit te vorm te geven is het houden van een workshop. Met het boek van Annet Noordik en Jeroen Blijsie krijg je een mooi zicht op de kracht van een workshop. De schrijvers gaan in op de aanpak, de werkvormen, de facilitator, en stoorzenders. Praktijkvoorbeelden worden veelvuldig gebruikt. Zelf ontdek ik de laatste tijd steeds meer dat het creëren van voorwaarden voor het slagen van een workshop tot de belangrijkste voorbereiding behoort van de workshop zelf. Zo is het essentieel om het echte vraagstuk boven tafel te krijgen; je moet reëel over de randvoorwaarden zijn; en de ambitie checken voor een workshop. Het venijn zit ‘m vaak in de start. De vijf stappen waarin de workshopaanpak wordt verdeeld zijn: verkennen, voorbereiden, faciliteren, vastleggen en organiseren van vervolg. Bij elke fase horen eigen vragen, die de auteurs behandelen.
[Lees het gehele artikel]
Branche:
«« Opnieuw zoeken »»