Menu

Zelfsturing bij de Belastingdienst

Ervaringen bij de eenheid Ondernemingen Roermond

De Belastingdienst is in beweging. Om op de langere termijn optimaal invulling te kunnen geven aan de wensen van haar klanten en haar maatschappelijke functie is het organisatievernieuwingtraject STRAKS opgestart. In de Belastingdienst ‘nieuwe stijl’ neemt zelfsturing een centrale plaats in. Binnen steeds meer onderdelen van de Belastingdienst wordt er dan ook invulling gegeven aan deze filosofie. Toch is zelfsturing niet helemaal nieuw voor de organisatie. De eenheid Ondernemingen Roermond vervult al sinds midden jaren negentig een voortrekkersrol op dit vlak. De weg er naar toe was niet eenvoudig, maar in de loop van de jaren heeft de eenheid een aanmerkelijke omslag weten te maken. In dit artikel worden, aan de hand van een interview met een aantal medewerkers, de ervaringen bij deze eenheid uiteengezet.
[Lees het gehele artikel]
Branche: Overheid
«« Opnieuw zoeken »»