Menu

Zelfsturende teams als wondermiddel?

Zelfsturende teams zijn sinds een jaar of tien een bekend fenomeen in managementland. Het idee van zelfstandig werkende teams is overigens al veel ouder. Al 50 jaar lang wordt binnen de Sociotechniek gezocht naar organisatievormen die leiden tot een betere kwaliteit van de organisatie en een betere kwaliteit van de arbeid en arbeidsverhoudingen. Namen die in de loop der tijd aan deze organisatievormen werden gegeven zijn o.a. werkstructurering, semi-autonome taakgroepen, productiecellen, hele taakgroepen, resultaat verantwoordelijke teams, etc. Sinds het begin van de jaren 1990 is het begrip zelfsturende teams ingeburgerd geraakt. Los van de naamgeving (we gaan verder in dit artikel nog in op de definitie), heeft er in de loop van de afgelopen 10 jaar een opmerkelijke verspreiding van het gedachtegoed van zelfsturing plaatsgevonden.
[Lees het gehele artikel]
Branche:
«« Opnieuw zoeken »»