Menu

Participatieve evaluatie van organisatievernieuwing bij Organon Teknika

Voor organisaties die een organisatieveranderingsproces ingaan of doorlopen is een hoge mate van betrokkenheid van medewerkers een belangrijk middel om draagvlak voor de verandering te verkrijgen. Organon Teknika heeft een vorm van brede en directe participatie – in het kader van een evaluatie van haar organisatievernieuwing - toegepast in de vorm van een teamdag. De gekozen aanpak valt onder de categorie collectieve veranderingsbenaderingen (zie kader 1). Doelstelling van de evaluatie was om de reeds bereikte resultaten en de aangrijpingspunten voor verbetering met alle betrokken teamleden te inventariseren. In dit artikel zullen we allereerst aangeven wat de organisatievernieuwing bij Teknika (De Kanteling) inhoudt en betekent. Vervolgens worden de kenmerken en de opbouw van een participatieve evaluatie beschreven. We sluiten af met de follow-up die aan de teamdag wordt gegeven.
[Lees het gehele artikel]
Branche: Industrie
«« Opnieuw zoeken »»