Menu

De verfoeide productiviteitssturing van professionals

Nederland wordt vaak gepropageerd als kennisland. In veel literatuur over kennis- management wordt productiviteitsturing nauwelijks genoemd of wellicht bewust vermeden. Productiviteit van kenniswerkers is immers een gevoelig thema, terwijl de productiviteit in deze sector in het algemeen laag lijkt te zijn. Veelal is vrijblijvendheid een verworven recht dat verbonden is met de ‘professionele’ kenniswerker. De sturing en verbetering van productiviteit is ook een lastig onderwerp omdat kennisintensieve processen een groot deel non-routine activiteiten in zich hebben. In dit artikel wordt ingegaan op de belangrijkste productiviteitsverliezen in kennisintensieve organisaties. Vervolgens wordt ingegaan op de mogelijkheden om de productiviteit, middels productiviteit stimuleringssystemen (PSS) te verbeteren.
[Lees het gehele artikel]
Branche: Management / HRM|Overheid|Zakelijke dienstverlening|Onderwijs
«« Opnieuw zoeken »»