Menu

Strategische vernieuwing bij Kiwa Water Research

Het participatieve veranderingstraject van een kennisintensieve organisatie

Kiwa Water Research is een internationaal gerenommeerd kennisinstituut voor water en aanverwante natuur- en milieuaspecten. Kerntaken daarbij zijn het uitvoeren van innovatief onderzoek en kennisoverdracht. Kiwa Water Research, één van de bedrijfseenheden van Kiwa NV, is uitvoerder van het Bedrijfstakonderzoek Waterleidingbedrijven. Ook daarbuiten worden onderzoeksprojecten uitgevoerd, bijvoorbeeld gericht op de integratie van de waterketen, huishoudwater en industriewater. In het jaar 2000 is er binnen deze bedrijfseenheid, bestaande uit ongeveer 150 kennismedewerkers, een ingrijpend veranderingsproces in gang gezet. In dit artikel zetten Ron van Megen, directeur van deze eenheid en public relationsmanager George Mentjox uiteen hoe het vernieuwingsproces de afgelopen jaren is verlopen.
[Lees het gehele artikel]
Branche: Zakelijke dienstverlening
«« Opnieuw zoeken »»