Menu

Bonus. En malus dan?

Torenhoge bonussen van managers en bestuurders zijn voor velen een doorn in het oog. Bonussen gekoppeld aan korte termijn succes worden immers gezien als een van de bronnen van de kredietcrisis. En zijn door een verkeerde prikkel een impuls voor de graaicultuur. Desondanks, alsof er niets geleerd is, lijkt de bankwereld hier vrolijk mee door te gaan. Waar jarenlang de vrije markt hoog op de politieke agenda stond, wil nu zelfs de politiek in zowel Europa als Amerika zich gaan bemoeien van de salarissen van de managers. Schijnbaar hebben managers onderling geen zelfstandig reinigingssysteem. Het ontbreekt in wezen aan adequate feedback mechanismen voor de top.
[Lees het gehele artikel]
Branche:
«« Opnieuw zoeken »»