Menu

Provinciale regie in een netwerkorganisatie

De ambtelijke en bestuurlijke organisaties van de Provincie Utrecht spelen een belangrijke rol in de realisatie van een duurzame versterking van het landelijk gebied in deze provincie. In de praktijk betekent dit enerzijds, dat de provinciale organisatie samen met allerlei maatschappelijke organisaties en instellingen beleid en plannen maakt die er op gericht zijn om de ontwikkeling van het landelijk gebied te stimuleren. Anderzijds draagt de provincie samen met de andere betrokken partijen zorg voor de uitvoering, bewaking en evaluatie van deze plannen. De provincie Utrecht wil op effectieve en slagvaardige wijze sturing geven aan de uitvoering van beleid in het landelijke gebied en is op zoek naar een organisatievorm die optimaal aansluit bij de regierol van de provincie bij het verwezenlijken van een vitaal platteland. In dit artikel worden de stappen beschreven die de provincie Utrecht heeft genomen om een passende organisatievorm te ontwerpen en in te voeren. Met dank aan Gerard Agterberg, projectleider van provincie Utrecht voor het project ‘Sturingsmodel uitvoering beleid in het landelijke gebied’.
[Lees het gehele artikel]
Branche: Overheid
«« Opnieuw zoeken »»