Menu

Veranderen in samenhang

Een veranderaanpak voor het integraal organiseren van processen met oog voor mens en ICT

De gemeente Rotterdam is, net zoals de meeste Nederlandse gemeenten, bezig met het verminderen van de regeldruk. Onderdeel hiervan is de omslag die de gemeente maakt van product- en aanbodgerichtheid naar proces- en klantgerichtheid. Technologische ontwikkelingen geven steeds meer mogelijkheden om ICT hierbij strategisch in te zetten. De processen kunnen hierdoor effectiever en efficiënter verlopen. Het combineren van deze ontwikkelingen is een complex vraagstuk. Daarom heeft de gemeente Rotterdam ervoor gekozen om de veranderingen zoveel als mogelijk integraal te benaderen. Ze heeft gezamenlijk met de ST-Groep een veranderaanpak ontwikkeld die verschillende diensten en afdelingen van de gemeente helpt bij de bovenstaande veranderprocessen. In deze Panta Rhei laten wij zien wat deze veranderaanpak inhoudt en wat voor effect het werken met deze veranderaanpak in de organisatie kan geven. Ter illustratie worden drie casussen besproken.
[Lees het gehele artikel]
Branche:
«« Opnieuw zoeken »»